hist˛ria en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'hist˛ria de l'arquitectura moderna
Casa Gropius 1925 - 1926
Gropius, Walter Dessau
asimetr├şa, capsa, habitatge, radialitat, Neue Sachlichkeit,
obres relacionades
bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2006 - Marta Miravet, Lidia Pasqual, Anna Pere, Anna Reche

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones