història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa Galeria Schmela 1967 - 1971
van Eyck, Aldo Düsseldorf
obres relacionades
bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2004 - Marta Fabregas Nieto, Aina Perez Verge

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones