història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
 
crèdits


El projecte del portal Història en Obres neix a partir de la voluntat de recopilar els millors treballs d'investigació elaborats en les assignatures de Història de l'Art i de l'Arquitectura II i III de l'Escola tècnica superior d'arquitectura de Barcelona des de 1988. En aquestes pàgines convergeixen redibuixats, interpretacions tridimensionals, textos analítics i descriptius, paraules clau i referències bibliogràfiques sobre els principals projectes y obres de l'arquitectura del segle XX. L'objectiu es posar-los a l'abast dels estudiants d'arquitectura i especialistes d'aquestes disciplines i intercanviar resultats amb altres escoles, universitats, arxius o portals propers a la nostra àrea de coneixement.

Història en Obres parteix del reconeixements de la importància d'un coneixement detallat, precís y atent dels documents originals de les obres de l'arquitectura moderna y de la seva realitat física com a condició fonamental per a l'elaboració d'un discurs crític. Per això Història en Obres ha de ser, també una història en construcció en permanent expansió y revisió. No hi ha cap vocació de neutralitat i, ni molt menys, pretensions de col·leccionisme d'obres o d'autors, sinó la intenció de que el material exposat sigui capaç de generar noves preguntes, compromeses, curioses.

En aquesta treball s'indueix a, com deia Zevi, pensar arquitectònicament, no només amb els instruments verbals i escrits tradicionals de la història de l'art sinó amb les operacions crítiques de caràcter gràfic o tridimensional. Aquests models, versions reduïdes d'una obra o rastres d'una idea detectada no oblidem, maqueta prové de la paraula italiana macchia, taca, rastre- al retenir les valències essencials de les obres o reflexionar sobre els veritables materials que les composen, les renoven poèticament com a projectes arquitectònics

El portal proposa que els interessats tinguin la possibilitat de visualitzar tan imatges de maquetes com de plànols, i imprimir-los, si cal, sobre un format Din A-3 o A-4. S'ha procurat que els dibuixos portin una escala gràfica y una indicació de la orientació, condicions complementaries a la qualitat de la informació tècnica que ens donen. La consulta de la informació es pot fer mitjançant una cerca clàssica, per nom d'obres, de llocs o d'autors, però també es proposa un accés més casual a la informació, obert a les probabilitats i a l'atzar mitjançant un conjunt de paraules clau que permetin descriure, comparar o connectar obres diferents, de diferents llocs, de diferents temps. Encara que aquesta opció pugui semblar arriscada al barrejar-se conceptes derivats de camps tan diferents com les teories de la percepció, els discursos més espaialistes, la construcció, el pensament tipològic, o la història de l'Arquitectura, pensem que aportarà una major precisió del llenguatge utilitzat. Associar amb llibertat però també fer-se càrrec del valor de la utilització responsable d'un llenguatge apropiat -convencional- es també un dels objectius del portal. Així mateix l'apartat obres relacionadespretén, justament, destacar les obres que comparteixen definicions, actituds y posicions comuns.

La bibliografia comença sempre amb la menció dels estudiants més destacats en l'estudi de l'obra en qüestió i continua amb els textos publicats o enllaços més recomanats per a la comprensió de cada obra o autor.

En las imatges dels models tridimensionals, els textos o dibuixos que acompanyen a cada obra, hi ha els inicis d'un treball interpretatiu que es pretén obert a altres apreciacions. Sobre la base d'aquesta estructura de funcionament, Història en Obres incorporarà nous continguts permanentment.

En el suposat cas en que es volgués fer alguna aportació en forma de textos, dibuixos, imatges o comentaris us animem a contactar amb nosaltres a través de la direcció de correu especificada. Aquestes aportacions, una vegada contrastades i optimitzades seran incorporades en els apartats corresponents.

Fernando Álvarez Prozorovich.
Professor d'Història de l'Art i de l'Arquitectura.

+podcast scalae

 
Contactar:

Grup d’Histria en Obres:
Fernando lvarez Prozorovich (coordinaci),
Pablo Martnez, Jimena Torre, Oriol Hostench.

Heiko Trittler, Julio Garnica. (professors collaboradors)

Celia Marn, Jos Luis Fernndez, Sergi Nieva, Marcio Cotrim, Guillermo lvarez, Sergi Gonzlez, Eduardo de Luca, Caterina Viguera i Francisco Tabanera (collaboradors).

Pedro Bezerra (programaci)

Grup de La Factoria de la UPC:
Neus Vilaplana, Imma Suy (coordinaci tcnica)
Andrs Prez, Javier Clavero (webmasters)
Ral Gonzlez (programaci)

Col·laboradors:

Pablo Germn Bnega, Jordi Vials Terrs.


UPC - Departament de Composici Arquitectnica

Webs amigues
almalé
bauen blog
biblioteca universidad de sevilla
café de las ciudades
documento de referencias
plataforma arquitectura
scalae
soloarquitectura
sos monuments
vitruvius
 
 

 

 

 
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones