història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Ajuntament de Terneuzen 1963 - 1973
Bakema / Van der Broek Terneuzen
ajuntament, capsa, formigó, voladiu, megaestructura, centrípet, equilibri rotatori, estratificación,
obres relacionades
Aula de TUDelft

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2009 - Estela Salinas, Cristina Prat

VVAA, "Team 10: In Search Of A Utopia Of The Present 1953-81" NAI Publishers, Rotterdam 2006

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones