història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa de Vidre 1951 -
Bo Bardi, Lina Sao Paulo
capsa, habitatge, pati, volta, transparència,
obres relacionades
Casa Farnsworth

Vil·la Savoye, projecte definitiu

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2009 - Blanca Barragán Urbiola

FERRAZ, Marcelo (org). Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, 1996.

OLIVEIRA, Olivia F. Sutis substâncias na arquitetura de Lina Bo Bardi. Barcelona: Romano Guerra / Gustavo Gili, 2006.

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones