història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Palau de la Societat de Nacions 1926 - 1927
Meyer, Hannes Ginebra
anfiteatre, edifici governamental, forma corba, simetria, cúpula, Neue Sachlichkeit,
obres relacionades
Palau de Congressos a Estrasburg

Palau de Congressos a Helsinki

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2005 - Erika Choquet Pons, Diego A. Carrión Lobo, José Chillida Constante

VV.AA. Vanguardia Soviética 1918-1933: Arquitectura realizada. Barcelona: Lunwerg Editors, 1996.

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones