història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Petersschule 1926 -
Meyer, Hannes Basilea
obres relacionades
bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2005 - Raúl Caballeria, Aleix Casanovas
2005 - Aïda Andrés, Quim Cano, Elena Reig
2003 - Gemma Prats, Roser Pozo
2003 - Jon Cuartango Acha

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones