història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Ajuntament d'Aarhus 1937 - 1941
Jacobsen, Arne Aarhus
ajuntament,
obres relacionades
bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2003 - Marta Callizo, Ana Buizan, Laia Alemany
2003 - Mireia Admetller, Luis Amorós, Albert Marin

'Arne Jacobsen' 2G: revista internacional de arquitectura, ISSN 1136-9647, Nº 4, 1997

SOLAGUREN BEASCOA, Félix. Arne Jacobsen: Aproximación a la obra completa. Barcelona : Fundación Caja de Arquitectos, 2001

SOLAGUREN BEASCOA, Félix, THOMSON, Graham. Arne Jacobsen. Editorial Gustavo Gili, 1989

comentaris/assaigs
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones