història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
a portal on history of modern architecture
Església catòlica 1964 -
van Eyck, Aldo La Haya
obres relacionades
bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2004 - Gemma Andreu, Mónica Bilbao

EYCK, Aldo van,“Works”  1918-1999; Birkhäuser, cop. 1999. 311 p.

comments/essays
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones