història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa de Brasil, Ciutat Universitaria de París Le Corbusier 1957 - 1959
Pavelló Suís, Ciutat Universitaria de París Le Corbusier 1931 - 1935
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones