història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Vil·la Steiner 1910
Edifici a la Michaelerplatz 1910 - 1910
Casa Rufer 1922 - 1922
Casa Tristan Tzara 1925 - 1926
Vil·la Müller 1928 - 1930
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones