història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Ajuntament de Deventer 1958 - 1958
Església catòlica 1964
Wheels of Heaven 1966 - 1966
Casa Galeria Schmela 1967 - 1971
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones