història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
-
muntatge, pavelló, prototip, vidre,
obres relacionades
bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2009 - Leonor Bährle Santana i Pineda Vallvè Salas

WRIGHT, Frank Lloyd (ed. por Yukio Futagawa). Frank Lloyd Wright, Vol 5: Monograph 1924-1936. Tokio: A.D.A.Edita, 1990.

comentaris/assaigs
Alvarez, Fernando. "Frank Lloyd Wright. El regreso a la América de las maravillas" (Guions de classe: Història de l'art i l'arquitectura, 2009).
Alvarez, Fernando. "Frank Lloyd Wright. El espacio único y las leyes de la Naturaleza" (Guions de classe: Història de l'art i l'arquitectura, 2009).
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones