història en obres
 
 
 
RSS
ISSN 1988-3765
 05 / 2012
portal d'història de l'arquitectura moderna
Casa Breuer II 1947 -
Breuer, Marcel Nova Canaan, Connecticut
fusta, habitatge, horitzontalitat, voladiu, rectangle,
obres relacionades
Casa al Jardí del MoMA

Casa Breuer I

bibliografia
Redibuixat i model interpretatiu realitzat per:

2007 - Laura Rebolleda

BREUER, Marcel. Sun and Shadow. The Philosophy of an Architect. New York: Dodd Mead & Co., 1955.

BLAKE, Peter. Marcel Breuer: Architect and Designer. New York: Museum of Modern Art, 1949.

comentaris/assaigs
Peris, Marta. "El museo Whitney en Manhattan"
Màster Restauració de Monuments d'ArquitecturaVITRUVIUS1:100 ediciones